Thủ tục làm Visa đi Hàn Quốc

Thủ tục xin visa đi Hàn Quốc

Bạn Hà My ở Phú Thọ hỏi: ” Thủ tục xin visa đi Hàn Quốc như thế nào. Thủ tục cần những giấy tờ gì? Chi phí làm visa là bao nhiêu? “

Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất thủ tục xin visa đi Hàn Quốc như sau:

Chứng minh tài chính

Nếu trước, Du học sinh phải có trong sổ tiết kiệm 10.000 USD giờ phải tăng lên 15.000 USD và thời gian có hiệu lực của sổ tiết kiệm là sau 3 tháng kể từ ngày 03/08/2015

Bắt đầu vào ngày 01/09/2015 các quy định về sổ tiết kiệm sẽ được áp dụng cho toàn bộ các hồ sơ xin cấp Visa đi du học Hàn Quốc
 
Mẫu đăng ký thông tin xin cấp thị thực

Mẫu đẳng ký thị thực
Mẫu đẳng ký thị thực

Các hồ sơ xin Visa du học phải có thêm mẫu đăng kí thông tin của người cấp thị thực đi du học Hàn Quốc bao gồm thông tin cá nhân, các thông tin trường học Hàn Quốc, trình độ tiếng Hàn và các thông tin khác.

Hồ sơ xin visa đi du học Hàn Quốc gồm những giấy tờ sau:

1.  Giấy nhập học bản gốc (Certificate of Admission)

2.  Giấy bảo lãnh có công chứng nhà nước Hàn Quốc (nếu có người Hàn bảo lãnh).
 
3.  Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT dich tiếng Anh công chứng nhà nước (kèm bản gốc để đối chiếu)

4.  Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (nếu đã tốt nghiệp Đại học)

5.  Thẻ sinh viên photo 2 mặt hoặc xác nhận sinh viên của trường dịch tiếng Anh, bảng điểm các học kỳ đã học dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (đối với trường hợp sinh viên trao đổi, chưa tốt nghiệp Đại học)

6.  Kế hoạch học tập (ghi đầy đủ và chi tiết: Tên, ngày tháng năm sinh, môn học, trường đăng ký học, lý do tại sao chọn môn học và tường đại học đó, ai sẽ là người chu cấp phí sinh hoạt, có mối quan hệ nào với người Việt nam hoặc người Hàn Quốc ở Hàn Quốc không; Sau khi học xong ở Hàn Quốc, kế hoạch trong tương lai là gì. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Không chấp nhận bản dịch)

7. Bản tự giới thiệu về bản thân (tình trạng hiện tại ví dụ nghề nghiệp, nơi làm việc v.v…; Hoàn cảnh gia đình (nghề nghiệp  hiện tại, nơi làm việc, địa chỉ và điện thoại liên lạc của các thành viên trong gia đình; Quá trình học tập trước đây của bản thân; Trình độ tiếng Hàn. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn. Không chấp nhận bản dịch

8. Sơ yếu lý lịch dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng nhà nước

9. Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu gia đình dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (Trong trường hợp bố mẹ bảo lãnh tài chính)

10. Chứng minh nghề nghiệp và khả năng thu nhập lương của bố mẹ hàng tháng (bản dịch tiếng Anh công chứng nhà nước)

11.  Sổ tiết kiệm bản gốc và bản sao (sổ tiết kiệm phải nộp trước thời gian nộp hồ sơ là 6 tháng , tối thiểu là $10,000)
Cam kết bảo lãnh tài chính cho con đi học của bố mẹ có chứng thực của địa phương về chữ ký (kèm bản dịch tiếng Ạnh công chứng nhà nước)

Thủ tục làm Visa đi Hàn Quốc
Thủ tục làm Visa đi Hàn Quốc

Phí hoàn thành thủ tục làm Visa như sau:

– 20 USD nếu xin visa đi dưới 90 ngày

– 50 USD nêu xin visa đi một lần trên 90 ngày

– 60 USD nếu xin visa đi 2 lần liên tiếp trong 6 tháng

– 80 USD nếu xin visa đi nhiều lần

Chỉ thu lệ phí bằng Đô la Mỹ. Những trường hợp bị từ chối làm hồ sơ xin Visa đi du học Hàn Quốc chỉ trả lại hộ chiếu và các giấy tờ gốc, bằng cấp, bảng điểm và sổ tiết kiệm gốc, không trả lại hồ sơ và lệ phí đã nộp.

41

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *